Tetley tēja un ilgtspēja

Ētiska tējas partnerība

Tetley ir aktīvs Ētiskas tējas partnerības (Ethical Tea Partnership (ETP)) biedrs. ETP ir nekomerciāla alianse, ko veido vairāk kā 20 starptautiski tējas iepakotāji, kuriem ir kopīga vīzija par plaukstošo tējas nozari, kas ir sociāli taisnīga un ilgtspējīga vides jomā.

ETP darbojas visos galvenajos tējas audzēšanas reģionos – Argentīnā, Brazīlijā, Čīlē, Indijā (Asamā, Keralā un Tamilnadū), Indonēzijā, Kenijā, Malavi, Šrilankā, un Tanzānijā. Kopā no šiem reģioniem tiek piegādāti 85% no tējas eksporta apjoma.

Ko tad tieši ETP dara?
Pārliecināšanās par dzīvošanas un darba apstākļiem, ko nodrošināti tējas audzētavās

ETP izmanto neatkarīgus novērotājus, lai novērtētu, kā audzētavās izpilda sociālos un vides kritēriju, kuru nosaka ETP standarts. Tie ir sekojoši:

 

1. nodarbinātība ir brīva izvēle 9. pret skarbu un nehumānu izturēšanos
2. savienību brīvība un tiesības veikt kolektīvās pārrunas 10. lauksaimniecības ķīmijas izmantošana
3. veselība un drošība 11. bioloģiskā daudzveidība
4. bērnu nodarbinātība un jauniešu darbs 12. augsnes saglabāšana
5. algas un pabalsti 13. rūpes par ūdeni
6. darba stundas 14. enerģijas izmantošana
7. diskriminācija 15. atkritumu pārvaldība
8. regulāra nodarbinātība  

Ja audzētājs nespēj atbilst standartiem, tad ETP reģionālais vadītājs sadarbojas ar audzētavu vadību, lai atrisinātu šos jautājumus. Ja audzētājs neveic pasākumus, lai atrisinātu problemātiskās jomas, tad sadarbība ar audzētavu tiek apturēta, un ETP biedri vairs neveic no tās iepirkumus, līdz nav izpildītas visas norādes.

Palīdzība, lai audzētavas kļūtu ilgtspējīgākas

ETP partneri ir organizācijas ar labu reputāciju kā UNICEF un CARE International, kas kopā iegūst finansējumu projektiem, kas palīdz ražotājiem izpildīt ETP Standartu. Kopš tās dibināšanas 1997. gadā ETP ir strādājusi ar plaša spektra jautājumiem, kas radījuši ilgtermiņa uzlabojumus cilvēkiem, kas dzīvo un strādā tēju audzētavās. Piemēri ietver veselības un drošības uzlabošanu caur putekļu kontroli Ķīnā gan strādnieku, gan vadības iesaistīšanu lēmumu pieņemšanā Šrilankā un vecuma pārbaudes sistēmu, lai samazinātu potenciālo bērnu nodarbinātību Malavi.

Pilna informācija par šiem un citiem projektiem pieejama ETP mājas lapā www.ethicalteapartnership.org

Tetley apņēmās savākt 2016. gadā 100% tēju no Rainforest Alliance sertificētām plantācijām. Tetley vienmēr cenšas, lai mūsu tēja uzlabotu ne tikai tējas cienītāju dzīves kvalitāti, bet arī tējas vācēju dzīves kvalitāti. Tikai cienot vidi un sargājot plantācijās strādājošu cilvēku apstākļus, varam būt pārliecināti, ka mūsu piegādes ķēdes ir perspektīvas. Tāpēc strādājam kopā ar Rainforest Alliance, lai uzlabotu tējas plantāciju vadīšanas metodi, mudinātu vides aizsardzību un uzlabotu tējas audzēšanas sabiedrību dzīves apstākļus. Rainforest Alliance ir starptautiskā ekoloģiskā organizācija non-profit, kas darbojas bioloģiskās varietātes aizsardzībai un izturīgu saglabāšanas līdzekļu nodrošināšanai. Līdz šim organizācija ņēma dalību projektos, savienotos ar ūdens  taupīgumu, augsni un bioloģisko varietāti, kas apņēma vairāk par 50 miljoniem hektāriem mežu un agrāro zemi 70 valstīs un uzlaboja 2 miljonu darbinieku ar ģimenēm dzīvi. Rainforest Alliance sadarbojas ar sabiedrībām, kas ir atkarīgas no lauksaimniecības produkcijas, palīdzot mainīt pārtikas produktu un koksnes savākšanas metodi un attīstīt tūrismu. Organizācija balsta firmu un patērētāju visā pasaulē viņu centībā veikt atbildīgu biznesu globālā preču un pakalpojumu tirgū.