Noteikumi un nosacījumi

Noteikumi

PIRMS TĪMEKĻA VIETNES IZMANTOŠANAS, LŪDZU, UZMANĪGI IZLASIET ŠO PAZIŅOJUMU. TAS REGULĒ TĪMEKĻA VIETNES UN VISU TAJĀ IZVIETOTO MATERIĀLU IZMANTOŠANU.

VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA:

Tīmekļa vietni (izņemot saistītas tīmekļa vietnes No. 3019950) kontrolē: Tata Global Beverages
Reģistrēts Anglijā un Velsā (No. 3019950). Nē, lūdzu apstipriniet reģistrācijas numuru Juridiskā adrese: Parkview 82 Oxford Road, Uxbridge, UB8 1UX
Tīmekļa vietni var apmeklēt no dažādām pasaules valstīm. Tā kā katrā no šīm vietām ir sava likumdošana, kura var atšķirties no Lielbritānijas likumdošanas, apmeklējot šo tīmekļa vietni Jūs un mēs piekrītam, ka visiem jautājumiem, kas izriet no šīs tīmekļa vietnes lietošanas un satura, ir piemērojama Lielbritānijas likumdošana. Jūs arī piekrītat un ar šo pakļaujaties Anglijas un Velsas tiesu neekskluzīvai jurisdikcijai attiecībā uz šādiem jautājumiem.

AUTORTIESĪBAS:

Autortiesības (c) 2014 Tata Global Beverages Visas tiesības aizsargātas. Visas autortiesības un citas intelektuālā īpašuma tiesības uz šajā tīmekļa vietnē atrodošiem tekstiem, attēliem, skaņām, programmatūru un citiem materiāliem pieder Tata Global Beverages un tās radniecīgiem uzņēmumiem vai tie ir iekļauti ar to īpašnieka atļauju. Atsauce uz Tata Global Beverages iekļauj visas tās filiāles un radniecīgos uzņēmumus.
Jums ir atļauts pārlūkot šo tīmekļa vietni un drukāt materiālus, lejupielādēt tos uz cietā diska un izplatīt citiem cilvēkiem, tomēr to drīkst darīt tikai informācijas nolūkos, šādās kopijās obligāti iekļaujot augstāk minēto informāciju par autortiesībām. No tīmekļa vietnes kopētos materiālus nedrīkst pārdot vai izplatīt par maksu, modificēt vai iekļaut citā darbā vai publikācijā gan papīra, gan elektroniskā formā, tai skaitā izvietot citā tīmekļa vietnē. Citas licences vai tiesības netiek piešķirtas.

PREČU ZĪMES:

Šajā tīmekļa vietnē izmantotās preču zīmes ir Tata Global Beverages vai tās radniecīgo uzņēmumu īpašums, vai tiek izmantoti, pamatojoties uz licenci. Jebkuras šajā tīmekļa vietnē atrodošās preču zīmes nesankcionēta izmantošana ir stingri aizliegta.

PRODUKTU PIEEJAMĪBA:

Jebkura šajā tīmekļa vietnē iekļautā atsauce uz produktu vai pakalpojumu nav piedāvājums pārdot vai piegādāt šādu produktu vai pakalpojumu. Pirms pirkuma veikšanas jāpārliecinās par konkrēta produkta vai pakalpojuma pieejamību un piemērotību.

MATERIĀLU IESNIEGŠANA:

Jebkuri ierosinājumi vai informācija, kuru Jūs mums nosūtat ar šīs tīmekļa vietnes starpniecību, tai skaitā receptes, tiks uzskatītas par nekonfidenciāliem materiāliem, uz kuriem nevienam nav īpašuma tiesību, un tie kļūst par Tata Global Beverages īpašumu bez jebkādas kompensācijas, un mēs iegūstam ekskluzīvas tiesības uz to izmantošanu pēc saviem ieskatiem.

SATURS:

Šajā tīmekļa vietnē iekļautā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem. Uz šo informāciju nedrīkst balstīties specifiskos nolūkos un par tās precizitāti vai pilnīgumu netiek sniegti nekādi apliecinājumi vai garantijas. Šajā tīmekļa vietnē ietvertā informācija nav uzaicinājums veikt ieguldījumu kādā no Tata Global Beverages dalībniekiem, kā arī to nedrīkst izmantot par pamatu, pieņemot lēmumu veikt ieguldījumu. Ne Tata Global Beverages, ne tās radniecīgie uzņēmumi, to amatpersonas, darbinieki vai aģenti neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kaitējumu vai izdevumiem, kuri Jums rodas saistībā ar šīs tīmekļa vietnes vai ar to saistītas tīmekļa vietnes apmeklēšanu vai izmantošanu, tai skaitā, bet neaprobežojoties ar peļņas zaudējumu, gadījuma rakstura vai izrietošajiem zaudējumiem. Mēs paturam tiesības veikt izmaiņas vai labojumus tīmekļa vietnē pēc saviem ieskatiem un bez iepriekšējā brīdinājuma.
Lai gan Tetley un Tata Global Beverages aicina visus tīmekļa vietnes lietotājus sniegt savus komentārus, mēs paturam tiesības dzēst jebkuru komentāru, kurš, mūsuprāt, aizvaino citu tīmekļa vietnes lietotāju.

SAISTĪTAS TĪMEKĻA VIETNES:

Tīmekļa vietnes dažādās vietās Jums var tikt piedāvātas automātiskās saites uz citām tīmekļa vietnēm atbilstoši šīs tīmekļa vietnes saturam. Tas nenozīmē, ka Tata Global Beverages obligāti ir saistīta ar jebkuru no šīm tīmekļa vietnēm vai tās lietotājiem. Kaut gan uzņēmums vēlas, lai Jūs atrastu šīs tīmekļa vietnes, ne uzņēmums, ne tā radniecīgie uzņēmumi, to amatpersonas, darbinieki vai aģenti nav atbildīgi par šo tīmekļa vietņu raksturu vai tajās ietverto informāciju, jo uzņēmums un tā radniecīgie uzņēmumi tās nepārbauda un neapstiprina. Ja kādā brīdī Jūs nokļūstat citā tīmekļa vietnē, Jūs varat atgriezties šajā tīmekļa vietnē, vienkārši noklikšķinot "atpakaļ' bultiņu vai ievadot tīmekļa vietnes adresi.

ATTĒLU IZMANTOŠANA:

Kur rodas tēja:
Argentīna - Autors: Leandro Kibisz
Indonēzija - Autors: Achmad Rabin Taim
Japāna - Autors: Jose Comessu

Autortiesības

Autortiesības (c) 2014 Tata Global Beverages. Visas tiesības aizsargātas. Visas autortiesības un citas intelektuālā īpašuma tiesības uz šajā tīmekļa vietnē atrodošiem tekstiem, attēliem, skaņām, programmatūru un citiem materiāliem pieder Tata Global Beverages un tās radniecīgiem uzņēmumiem vai tie ir iekļauti ar to īpašnieka atļauju. Atsauce uz Tata Global Beverages iekļauj visas tās filiāles un radniecīgos uzņēmumus.
Jums ir atļauts pārlūkot šo tīmekļa vietni un drukāt materiālus, lejupielādēt tos uz cietā diska un izplatīt citiem cilvēkiem, tomēr to drīkst darīt tikai informācijas nolūkos, šādās kopijās obligāti iekļaujot augstāk minēto informāciju par autortiesībām. No tīmekļa vietnes kopētos materiālus nedrīkst pārdot vai izplatīt par maksu, modificēt vai iekļaut citā darbā vai publikācijā gan papīra, gan elektroniskā formā, tai skaitā izvietot citā tīmekļa vietnē. Citas licences vai tiesības netiek piešķirtas.